Kako radi Hladnjak Klime U Autu? Koji su Simptomi Lošeg Hladnjaka?

A/C Klima

Pre više decenija, imati klima uređaj u svom automobilu smatrano je luksuzom. Danas se nalazi i svakom automobilu, a koju često uzimamo zdravo za gotovo.

Želite da klima efikasno radi svaki put kada je koristite. Ako bilo koji od delova sistema klima uređaja zakaže, klima neće raditi dobro, ako uopšte i radi.

Hladnjak klime je kritična komponenta ovog procesa hlađenja i sušenja vazduha. Sa lošim A / C hladnjakom klime, nećete biti veoma srećna osoba sredinom leta. Evo kako funkcioniše ovaj deo i koje znakove treba da tražite da biste dijagnostikovali neispravan hladnjak klime.

Kako Radi Hladnjak Klime u Automobilu?

Klima uređaji, kako u automobilima, tako i u kući, rade na bazi razmene toplote i razlikama u pritisku. U automobilu se supstanca koja se zove rashladno sredstvo pretvara iz tečnosti u gas i vraća se ponovo u tečnost u skoro zatvorenom sistemu, od čega je hladnjak klime veoma važan deo.

Potrebne su razlike u pritisku kako bi ovo pravilno funkcionisalo, tako da ako ima nekih pukotina u sistemu.

A / C hladnjak klime, koji se pokreće radilicom automobila, vrši pritisak pod gasovitim rashladnim sredstvom. Ovo je tačka u ciklusu kada se pritisak sistema klime menja iz niskog u visoki.

Dalje, pod visokim pritiskom ovo rashladno sredstvo ulazi u hladnjak klime, koji je poput malog hladnjaka na prednjem delu automobila, gde se toplota odstranjuje iz rashladnog sredstva prenošenjem u spoljnji vazduh koji struji preko njega. Zbog toga se gas kondenzuje nazad u tečnost. Hladnjak klime je stoga ključan za uklanjanje toplote iz sistema.

Zatim rashladno sredstvo putuje do ekspanzijskog ventila, cevi za odvod, što su mali otvori koji dozvoljavaju samo malo tečnosti da prođe kroz njih. Ovim se oslobađa pritisak na supstancu, što nas vraća na sistem niskog pritiska u sistemu.

Isparivač, koji se u većini slučajeva nalazi ispod kontrolne table na suvozačevoj strani, sledeća je stanica za ovu veoma hladnu tečnost niskog pritiska. Rashladno tečnost prolazi kroz isparivač, dok ventilator kabine gura vazduh kabine kroz njega. Rashladna tečnost apsorbuje toplinu (zbog čega tečnost ključa i pretvara se u gas) iz vazduha, koji hladi vazduh koji se vraća kroz otvore kontrolne table u kabinu. Zagrejana gasovita rashladna tečnost se vraća u kompresor klime da bi ponovio ovaj postupak.

Simptomi Lošeg Hladnjaka Klime

Iako neki od ovih problema samo ukazuju na problem sa nečim u sistemu klimatizacije, oni koji su povezani sa nakupljanjem toplote obično ukazuju na hladnjak klime, jer je uklanjanje toplote iz sistema njegov glavni posao.

Izlazi topao vazduh iz ventilacionih otvora

To je verovatno prvo što ćete primetiti ako vaš hladnjak klime ne radi. Kada očekujete hladan vazduh i umesto njega udari vas topao vazduh, hladnjak klime trebalo bi biti pregledan zbog blokada ili oštećenja koja uzrokuju ograničenja protoka vazduha.

Ako se protok gasa i tečnosti onemogući kroz hladnjak , onda ceo sistem nije u mogućnosti da radi maksimalno efikasno.

Miris paljevine

Kada vozilo ne može da se reši toplote koje se nakuplja radom sistema klimatizacije, tada će se temperatura svih delova povećati do tačke topljenja i emitovaće miris paljevine dok je klima uređaj uključen.

Ovo je ozbiljan problem i verovatno će trebati zamena više delova sistema, jer će se oni možda istopiti do te tačke da ne mogu više da funkcionišu.

Pregrevanje tokom rada u leru

Iz istih razloga, vozilo koje ne cirkuliše rashladnu tečnost kroz hladnjak klime neće uspešno eliminisati nakupljenu toplotu iz sistema.

Hladnjak klime se raslađuje pomoću protoka vazduha koje prolazi kroz njega, kada je vozilo u pokretu, ali ako dođe do nakupljanja previše toplote zbog lošeg hladnjaka, neće moći da se rashladi pri normalnim uslovima rada.

Primetno curenje rashladne tečnosti

Pošto A / C hladnjak sadrži rashladnu tečnost pod visokim pritiskom, time je skloniji propuštanju ako dođe do nekih oštećenja.

Propuštanje zbog neispravnih zaptivača je normalni deo starenja hladnjaka, ali ceo deo treba zameniti pre nego što sva rashladna tečnost iscuri iz sistema.

Upaljena lampica upozorenja na kontrolnoj tabli

Neka novija vozila imaju sistem upozorenja koji otkriva problem sa sistemom klimatizacije i pali lampicu upozorenja na instrument tabli. Pogledajte priručnik svog vozila da biste videli da li je to nešto na šta biste trebali paziti.

Zašto se kvari hladnjak klime?

Glavni uzrok kvara hladnjaka klime jeste usled normalnog trošenja zaptivača, i cevi i drugih delov tokom vremena. Nažalost, ne možete zameniti samo zaptivače, mora se zameniti ceo hladnjak.

Drugi uzrok neispravnog hladnjaka klime je nečistoća iznutra koja ili blokira protok rashladne tečnosti ili putuje kroz hladnjak i uzrokuje oštećenja prilikom dodira sa komponentama sistema.

Te nečistoće često potiču od pokvarenog hladnjaka klime sa kojeg otpadaju metalni fragmenti i ulaze u sistem. Ako je to problem, treba zameniti i kompresor klime i hladnjak klime.

Ako vlaga uđe u sistem kroz pukotine u zaptivačima, ledeni kristali se mogu formirati i stvirutu slične blokade i mehanička oštećenja kao komadi metala.

Leave a Reply