ANLASER: Problemi pri Paljenju, Kako ispitati ispravnost, Kako radi?

Kako radi Anlaser?

Anlaser je električni motor koji je zaslužan za pokretanje vašeg automobila. Sastoji se od snažnog jednosmernog elektromotora i solenoida alnasera koji je pričvršćen na motor. U većini automobila anlaser je pričvršćen za motor ili menjač

Anlaser pokreće automobilski 12-voltni akumulator. Da bi motor pokrenuo, alnaseru treba veoma velika električna struja, što znači da akumulator mora imati dovoljnu snagu. Ako se akumulator isprazni, mogu se upaliti lampice u automobilu, ali to neće biti dovoljno snage (struje) da se pokrene alnaser.

Koji su simptomi lošeg anlasera

Prilikom pokretanja automobila sa potpuno napunjenim akumulatorom čuje se samo jedan klik ili se uopšte ništa ne dešava. Alnaser ne radi iako ima 12-voltnu struju na kontrolnom terminalu alnasera.

Drugi simptom je kada alnaser radi, ali ne uspe da pokrene motor. Često ovo može prouzrokovati glasno škripanje prilikom pokretanja automobila. To bi, naravno, moglo biti uzrokovano i oštećenim zubima na prstenastom zupčaniku fleksibilne ploče ili zamajca.

Solenoid alnasera

Tipični solenoid alnasera ima jedan mali priključak za žicu alnasera, i dva velika terminala: jedan za pozitivni kabl baterije i drugi za debelu žicu koji napaja sam alnaser

Solenoid alnasera radi kao snažni električni relej. Kada se aktivira, preko upravljačkog terminala, solenoid zatvara električno kolo sa visokim naponom i šalje akumulatorsku snagu alnaseru. U isto vreme, solenoid alnasera gura zupčanik alnasera napred da se poveže sa zupčanikom fleksibilne ploče ili zamajca.

Kablovi Akumulatora

Kao što smo pomenuli, alnaseru je potrebna veoma velika električna struja da bi se motor pokrenuo, zato je na akumulator povezan debelim kablovima, Negativni (uzemljeni) kabl povezuje negativni terminal “-“ akumulatora sa blokom motora ili menjačem, blizu alnasera. Pozitivni kabl povezuje pozitivni “+” terminal akumulatora sa solenoidom alnasera. Često loša veza na jednom od kablova za akumulator može prouzrokovati nepokretanje alnasera.

Kako funkcioniše sistem za pokretanje motora

Kad okrenete ključ za paljenje u položaj START ili pritisnete taster START, ako je menjač u položaju Park ili Neutral, napon akumulatora prolazi kroz krug strujnog kola alnasera i aktivira solenoid alnasera. Solenoid alnasera pokreće motor alnasera. U isto vreme, solenoid alnasera gura zupčanik alnasera prema napred da bi se uključio sa zupčanikom zamajca motora(fleksibilna ploča u automatskom menjaču). Zamajac je pričvršćen na radilicu motora. Motor alnasera se vrti, okretajući radilicu motora i omogućavajući pokretanje motora. U automobilima koji imaju paljenje na dugme, sistem isključuje alnaser čim motor se motor upali.

Neutralni sigurnosni prekidač

Iz bezbednosnih razloga alnaser se može pokretati samo ako je automatski menjač u položaju Park ili Neutral; ili ako automobil ima ručni menjač, kada je papučica kvačila pritisnuta. U vozilima sa ručnim menjačem prekidač papučice kvačila zatvara strujno kolo alnasera. U automobilima sa automatskim menjačem, prekidač za raspon prenosa omogućava rad alnasera samo kada je menjač u Park ili Neutral.

Zadatak prekidača za raspon prenosa je da kaže računaru vozila (PCM) u kojoj brzini je menjač. Ako vaš automobil ima pokazivač brzine na kontrolnoj tabli, možda ćete moći da vidite kada prekidač za raspon prenosa ne radi.

Najčešći problem je kada prebacite menjač u „Park“ i slovo „P“ se ne pojavi na tabli. To znači da računar vozila ne zna da se menjač nalazi u „Park“ i neće dozvoliti alnaseru da se upali. Simptom ovog problema je kada vozilo hoće da se upali kada je menjač u neutralnom položaju, a neće kada je u Park položaju.

Ovaj problem je često uzrokovan korodiranim ili lošim kablom ili polugom kabla. Korozija ograničava kretanje kabla i sprečava pravilno funkcionisanje prekidača. Rešenje je podmazivanje krajeva kabla i po potrebi zamena zarđalih delova. Položaj prekidača za raspon prenosa možda će biti potrebno podesiti takođe.

Problemi pri paljenu automobila

Problemi sa sistemom paljenja vozila su česti i nisu svi uzrokovani neispravnim alnaserom. Da biste pronašli uzrok problema, sistem za paljenje vozila mora biti pravilno testiran. Ako pri paljenju automobila čujete da alnaser radi kako treba, ali auto se ne pali, onda problem najverovatnije nije u sistemu za paljenje. – pročitajte naš vodič za pronalaženje problema kod automobila koji neće da se upale za savete kako da pronađete problem.

Evo nekoliko uobičajenih problema sa sistemom paljenja:

  • Ako je akumulator skoro prazan, prilikom pokušaja paljenja motora možete čuti jedan okretaj ili par okretaja alnasera ili se alnaser pokrene i odmah uspori i stane.
  • Loša konekcija na kablovskim terminalima može dovesti do toga da alnaser ne radi ili će raditi vrlo sporo. Često terminali akumulatora ili priključak kabela uzemljenja korodiraju, uzrokujući probleme sa alnaserom
  • Ponekad terminal za upravljanje alnasera korodira  ili se žica za upravljanje alnasera olabavi ili odvoji od terminala zbog čega alnaser ne radi. Na primer, ovaj korodirani terminal alnasera bio je uzrok nepaljenja.To smo primetili tek nakon što smo odvojili žicu sa konektora. Čišćenje terminala i zamena konektora rešili su problem.
  • Drugi deo koji se često pokvari je sam alnaser. Ponekad se karbonske četke ili neki drugi delovi unutar alnasera istroše i alnaser prestane da radi.
  • Ako je alnaser neispravan, mora se zameniti, remont anlasera obično jeftiniji, ali zahteva više vremena
  • Ponekad se zupčanik alnaser iz nekog razloga neće pravilno uključiti sa zamajcem motora. To može izazvati vrlo glasno struganje metala o metal ili škripanje prilikom pokušaja pokretanja automobila. U ovom slučaju treba proveriti zupčanik zamajca da li ima oštećene zube na sebi.
  • Prekidač za paljenje takođe se često kvari. Kontaktne tačke unutar prekidača za paljenje se istroše, tako da kada okrenete prekidač za paljenje u položaj “Start”, kroz strujno kolo alnasera ne prolazi električna struja koja bi aktivirala solenoid alnasera. Ako pomeranje ključa u bravi pomaže pri paljenju automobila, moguće je da je prekidač za paljenje neispravan.
  • Neutralni sigurnosni prekidač takođe može da se pokvari. Na primer, ako se automobil upali u neutralnoj poziciji menjača, ali neće da se upali kada je u parking poziciji, treba proveriti prekidač

Kako se ispita ispravnost Anlasera

Kada alnaser ne radi, prvo se mora proveriti stanje napunjenosti akumulatora, terminali akumulatora i kablova akumulatora. Jedan od simptoma slabog akumulatora je kada se lampica na tabli priguše prilikom paljenja automobila.

Sledeći korak obično uključuje testiranje strujnog kola alnasera. Vaš mehaničar može započeti merenjem napona akumulatora na terminalu solenoida alnasera sa ključem u položaju START. Ako nema napona, problem je najverovatnije u strujnom kolu alnasera (prekidač paljenja, relej startera, neutralni sigurnosni prekidač, upravljačka žica). Ako postoji napon akumulatora na kontrolnom terminalu solenoida alnasera sa ključem u položaju START, sam alnaser može biti pokvaren. Terminal solenoida alnasera takođe mora biti proveren da li je pravilno povezan.


Kako Anlaser iznutra radi?

Alnaser obično ima četiri navoja (namotaja) pričvršćena na unutrašnjost kućišta alnasera. Armatura (rotirajući deo) povezana je pomoću karbonskih četkica u nizu sa namotajima. Na prednjem kraju armature nalazi se mali zupčanik koji je pričvršćen na armaturu preko prekidača. Ovaj deo je opšte poznat kao Bendix

Kako radi alnaser? Kada vozač okrene ključ ili pritisne dugme Start, solenoid se napaja. Solenoidni klip kreće se u pravcu strelice i zatvara kontakte solenoida. Ovo povezuje napajanje akumulatora sa alanserom. U isto vreme, klip gura zupčanik alnasera napred kroz polugu. Zupčanik se zatim spaja sa prstenastim zupčanikom fleksibilne ploče i pokreće zupčanik fleksibilne ploče.

Većina problema sa alnaserom nastaju usled istrošenih ili izgorelih solenoidnih kontakata, istrošenih četkica i komutatora i istrošenih izolatora. Simptom istrošenih solenoidnih kontakata je kada se čuje klik solenoida, ali se alnaser ne pokreće. Kada su istrošene četkice alnasera, alnaser ne pravi buku ni zvukove. Kada su istrošeni prednji i zadnji izolatori, armatura se trlja o terenske cipele što uzrokuje pokretanje alnasera sporo i bučno. Mnogi moderni alnaseri imaju male kuglične ležajeve umesto izolatora. Ako želite da reparirate alnaser, kompleti za reparaciju alnasera, uključujući većinu komponenti koje se troše, prodaju se na internetu.

Leave a Reply