BOBINA: Šta je, Kako radi, i Simptomi loše bobine

Šta je Bobina i kako radi?

Bombine su poznate kao kompaktni električni transformatori. Njihova svrha je da uzmu struju niskog napona od 12 volti koja se obično nalazi u akumulatoru automobila i pretvore je u mnogo veći napon koji je potreban za paljenje goriva i pokretanje motora. Svaka svećica u automobilu ima svoju bombinu. Bombina je fizički povezana na svećicu sa žicama ili se nalazi na vrhu svećice bez upotrebe žica.

Svećici je potrebno oko 15.000 do 20.000 volti električne energije da bi se formirala električna varnica koja može zapaliti gorivo. Ako nemate jake bombine, to će rezultirati visokom potrošnjom goriva ili svećica ne napravi varnicu i ne dovede do zapaljivanja mešavine.

Važno je napomenuti da loša bombina može biti povezana i sa akumulatorom niskog napona ili nenormalno visokog naponom. To će takođe izazvati niz drugih problema sa automobilom i ugradnjom novog akumulatora može se dogoditi da mnogi problemi nestanu.

Mnogi akumulatori koji se nalaze u starijim automobilima mogu se jednostavno pokvariti s godinama, a jedan znak lošeg akumulatora  jeste ako nema jačinu struje minimalno 2,65 Volta kada je potpuno napunjen, onda znate da postoje problemi sa akumulatorom.

Simptomi loše bobine

Ako automobil povremeno zadaje probleme tokom vožnje, to može biti indikator loše bombine. Simptomi loše ili nefunkcionalne bombine mogu se razlikovati u zavisnosti od ozbiljnosti kvara bombine. Evo nekih od najčešćih simptoma loše bombine.

 • Čujete zvuk nalik pucanju iz auspuha

Ako vaše vozilo pravi ovaj zvuk, to može biti indikator da je bombina u kvaru. Ovo se dešava kada nepotrošeno gorivo u ćeliji za sagorevanje izađe iz motora kroz izduvnu granu.
Ako se ovaj problem ne reši, to može dovesti do skupe popravke. Ovaj problem se lako može uočiti pošto je praćen crnim dimom koji izlazi iz auspuha. Miris benzina u tom dimu takođe može odavati grešku bombine.

 • Veća potrošnja goriva

Još jedan znak loše bombine je veća potrošnja goriva. Ako vaše vozilo znatno više goriva nego pre, to može značiti da je došlo do kvara bombine.

 • Svećica u pogrešno vreme pali smesu u motoru

Ovo će biti primećeno u vozilu sa lošom bombinom. Tokom pokušavanja paljenja motora takvog vozila dovešće do greške u vremenu paljenja svećice, koje zvuči kao kašalj i štucanje motora. Prilikom vožnje pri velikim brzinama, štucanje i nepravilan rad motora će biti primetan. Vozilo sa lošom bombinom takođe će rezultirati vibracijama kada je u leru ili kada stojite na semaforu.

 • Lenjost vozila

Pokvarena bombina takođe može prouzrokovati da automobil bude lenj. Do toga može doći zbog nepravilnih varnica koje je neispravna bombina poslala na svećice. Vaš automobil će se možda potpuno isključiti kad se zaustavi i ostavljajući vas da se nadate da će se ponovo upaliti.

 • Nepravilan rad motora, grub ler, manjak snage motora

Drugi simptom je grub ler, nepravilan rad i oklevanje  dok ubrzavate. Imaćete osećaj kao da vašem vozilu nedostaje snage tokom vožnje.

 • Upaljena lampica Check Engine DTC kod

Često će se lampica Check Engine uključiti na vašoj kontrolnoj tabli. Najčešće se kod motora P0351 (bombina – kvar primarnog / sekundarnog kola) prikazuje kada se skenira pomoću alata za dijagnostiku automobila. Skeniranje koda greške verovatno je najlakši način za rešavanje problema sa bombinom, pa ako vidite da vam je ova lampica upaljena, zgrabite alat za skeniranje ili pozovite servis.

 • Teško paljenje motora

Teško pokretanje motora je simptom koji će se pojaviti pogotovo ako vaš automobil koristi jednu bomibnu. Ako bombina ima kvar, to znači da će se motor vrteti bez varnica u cilindrima.

CNP Tip bobine

 • Da biste pokrenuli test na bombini, prvo isključite motor vašeg automobila i otvorite haubu. Izvadite ili povucite žicu svećice iz nje (ako automobil koristi CNP bombine). Te žice obično polaze od kape distributera i dosežu do svećice. Koristite gumene rukavice i izolovane alate kada radite sa ovim električnim komponentama da ne biste osetili električni šok.   
 •  Sada pričvrstite novu svećicu na žicu svećice (nova ili stara svećica za testiranje varnica bombine). Koristite izolovana klješta da svećicu pričvrstite na neki metalni deo motora tako da navojni deo svećice dodiruje metal.    
 • Upotrebite alat za uklanjanje osigurača ili klješta sa šiljastim vrhom da biste uklonili osigurač na pumpi za gorivo da biste ga isključili i pripremili se za pokretanje motora. Možda će vam trebati dodatna osoba da okrenete ključ u kontakt jer vi držite svećicu s klještima.    
 • Nakon pokretanja motora, obratite pažnju na to da li ima plavih varnica koje se formiraju duž razmaka svećice. Ako vidite plave varnice, onda vam bombina ispravno radi.    
 • Ako ne vidite varnice ili ako vidite narandžaste varnice, to je znak kvara bombine. 
 •    Kada završite sa testom, iskopčajte svećicu, vratite je u otvor, ponovo povežite žice svećice i vratite osigurač pumpe za gorivo.

COP Tip bobine

 • Upalite motor
 • Ostavite auto u leru
 • Odvrnite bombinu broj jedan, izvadite je da biste videli kako motor radi.

Ako se stanje motora promeni u grub rad lera, to znači da je bombina broj 1 u redu. Zatim možete nastaviti ovaj korak s preostalim bombinama jednu po jednu dok ne pronađete krivca. Kada izvučete neispravnu bombinu,  prazan hod motora se ne bi trebalo menjati.

Leave a Reply