DOBOŠ KOČNICE: Šta su i Kako rade? Delovi Doboš Kočnica Automobila

Kako rade Doboš Kočnice?

Doboš kočnice su maltene iste kao disk kočnice. Kada neko stisne kočnicu u svom automobilu, pakna se prislanja na površinu koja se brzo okreće. Ova površina koja se okreće je doboš i obično se nalazi na zadnjim točkovima vozila. Disk kočnice je ono što ćete naći na prednjim točkovima. Iako su doboš kočnice i disk kočnice slične po svojoj funkcionalnosti, doboš kočnice imaju više delova od disk kočnica. To čini doboš kočnice težim za servisiranje, iako koštaju manje da se proizvedu. Ali razlog zašto su doboš kočnice važne je taj što su najefikasniji način zaustavljanja automobila dok se kreće.

Delovi Doboš Kočnica

Doboš kočnica ima šest delova u sebi, koji pomažu da pravilno funkcioniše.

  1. Mehanizam za podešavanje
  2. Pakne
  3. Mehanizam za ručnu kočnicu
  4. Klipove
  5. Kočioni cilindar
  6. Sajlu

Da bi doboš kočnice pravilno funkcionisale, pakne moraju ostati blizu doboša bez da ga dodiruju. Ako se previše razdvajaju jedan od drugog, onda će klipu trebati više pritiska da bi prešao udaljenost. Tada će se papučica kočnice automobila spustiti niže na podnu oblogu nakon što stanete na nju. Veliki razmak između doboša i pakni obično se pojavljuje ako su pakne previše istrošene. Srećom, većina novih automobila ima automatske podešivače na dobošima kako bi regulisali razmak između doboša i pakne.

Ručna kočnica 

Mehanizam ručne kočnice je pričvršćen za ručicu ručne kočnice, a to je ona ručica koju vidite pored vašeg menjača. Proizvođači automobila preporučuju da ovu ručicu povučete nakon što parkirate automobil kako bi osigurali da ostane na svom mestu. Doboš kočnice su ono što omogućava da se to dogodi. Ali ono što možda ne znate je da ručna kočnica ne radi na istom izvoru napajanja kao glavni kočioni sistem. Postoji sajla pričvršćena od mehanizma za ručnu kočnicu do ručice ručne kočnice. Kada povučete ručicu, ona povlači sajlu pričvršćenu na doboš kočnicu, zbog čega se dve pakne razdvajaju.

Vrlo je važan servis kočnica da bi se na vreme zamenile pakne ako se istroše, pošto su one deo koji se prvi troši. Što duže čekate da ih servisirate, smanjujete životni vek kočnica.

Leave a Reply