Kako Očistiti Dizne za Gorivo na Automobilu? Šta su Dizne?

Šta su Dizne i zbog čega treba da se čiste?

Dizne za gorivo su delovi motora koji su odgovorni za raspršivanje mešavine vazduha i goriva u usisni ventil motora odakle smeša ide u cilindar klipa za sagorevanje. ECU (kontrolna jedinica motora) određuje količinu goriva koja se ubacuje u diznu.

Dizne moraju biti očišćene kako bi postigli vrhunske performanse vašeg motora. Ovaj vrhunski učinak rezultira u obliku uštede goriva, laganim radom i niskim troškovima održavanja motora. Dizne za gorivo začepe se smesom nalik na vosak, koji nastaje od ostataka goriva koji se formira kada se motor ugasi i nema goriva da bi ga opralo. Nagomilavanje ostataka može biti malo, ali neprekidno sakupljanje ovog ostatka može izazvati velike probleme za motor automobila i za vas u budućnosti. Dizne treba očistiti od 25.000 do 50.000 km, a kod automobila koji prelaze veću kilometražu treba čistiti češće.

Kada automobil počne da troši više goriva ili počne da okleva pri ubrzavanju, to je velika indikacija da dizne za gorivo u tom automobilu moraju biti očišćene. Metode „uradi sam“ vrlo su ograničene i stvari se mogu pogoršati ako zabrljate ponovno sastavljanje komponenti, tako da nije preporučljivo. Stoga je neophodan komplet za čišćenje dizni, zajedno sa alatom za odvajanje dovoda goriva, kako biste očistili svoje dizne. Komplet se sastoji od kanistera čistača dizni, ventila za merenje pritiska goriva i creva koji se kači za diznu i dovod goriva.

Kako očistiti dizne za gorivo?

Proučite raspored motora vašeg automobila i prelistajte njegov priručnik da biste saznali lokaciju dizne, pumpe za gorivo i njegovih komponenti.

Odvojite pumpu za gorivo od dizni za gorivo i povežite liniju za povrat goriva dok čistite dizne. U cev takođe može da posluži. Na taj način bi se osiguralo da se gorivo vrati u rezervoar goriva tokom čišćenja. Pogledajte priručnik za svoj automobil da biste saznali kako to učiniti.

Diskonektujte vakuumsko crevo sa regulatora pritiska i spojite ga sa crevom za ispitivanje pritiska goriva koji se nalazi na mašini za čišćenje dizni koje je takođe spojeno i sa dovodom goriva motora. Priručnik mašine za čišćenje dizni sadrži detaljna uputstva o tome kako spojiti mašinu sa motorom. Sredstva za čišćenje dizni su zapaljivi, pa budite sigurni da dizna nije u kontaktu sa gorivom.

Obavezno uklonite poklopac rezervoara za gorivo tako da se eliminiše rizik od zapaljivanja usled prekomernog nagomilavanja pritiska u sistemu. Taj pritisak može biti uzrokovan od strane sredstva za čišćenje koje je pod pritiskom, i prolazi kroz dizne.

Obavezno isključite pumpu za gorivo, pokrenite motor i pustite da radi. Trebaće vam od 5 do 10 minuta da sredstvo za čišćenje prođe kroz dizne i potroši se. Motor će se isključiti nakon što se potroši.
Izvadite sredstvo za čišćenje, ponovno priključite napajanje pumpe za gorivo, vakuumsko crevo regulatora pritiska i vratite poklopac rezervoara za gorivo.

Uključite motor i uverite se da nema nepravilnosti poput različite buke i testirajte neometano kretanje automobila, vozeći ga.

Ako vozilo i dalje proizvodi neobične zvukove nakon pridržavanja svih uputstava, vreme je da odete do mehaničara. Takođe, ako vaš automobil i dalje troši više goriva nego uobičajeno, okleva pri ubrzanju ili štuca pri vožnji, trebalo bi odmah da odvezete auto do mehaničara, jer bi to mogao biti problem sa diznama ili čak nešto drugo.

Leave a Reply