Koliko Ulja Treba Da Sipate u Automobil?

Svaki vlasnik vozila zna da je zamena motornog ulja u periodičnim intervalima od presudne važnosti za održavanje optimalnog radnog stanja motora. Većina, međutim, nema pojma koliko je ulja potrebno da se sipa u auto. Odgovor varira u skladu sa brojem modela i markama automobila na putu. Naučiti tačnu brojku nije tako teško. Postoji puno resursa koji će vam pomoći da pronađete odgovor na pitanje „koliko ulja treba automobilu?“

Gde pronaći tačne informacije

Najbolji izvor količine motornog ulja za upotrebu u vašem automobilu je servisna knjižica. Servisna knjižica takođe pruža vrlo konkretne informacije o vrsti i količini ulja koju treba da sipate u motor.

Automobilski priručnik sadrži sve što bi vlasnici trebali i morali znati o svom automobilu. Proizvođači pružaju ove priručnike za upotrebu kao vodič za pravilno održavanje svojih vozila. Priručnik se sastoji iz više sekcija. Informacije o svom motornom ulju možete pronaći u sekciji Specifikacije vozila.

Drugi izvor informacija je auto servis. Tamošnji mehaničari su već radili sa istim modelom vozila kao i što je vaše. Imali bi dobru ideju o tome koliko ulja treba vašem automobilu. Takođe imaju bazu podataka o specifikacijima različitih vozila u svojoj radionici. Možete ih pitati za informacije o količini ulja koju ćete sipati u automobil.

Veličina motora i količina motornog ulja

Većina vlasnika vozila pitaju koliko novca za promenu ulja moraju da pripreme. To zavisi od veličine motora montiranog na njihove automobile. Iz očiglednih razloga, što je veći motor, to će mu trebati više ulja.

Motorno ulje podmazuje različite komponente motora. Adekvatno podmazivanje sprečava trenje između metalnih komponenti. To pomaže u sprečavanju nakupljanja toplote. Neki moderni automobili imaju dodatne mere hlađenja. To pomaže motornom ulju u sprečavanju pregrevanja motora.

Pored podmazivanja, motorno ulje poseduje i svojstva čišćenja. Uklanja naslage koje su se možda nagomilale u kritičnim delovima motora. Takođe uklanja druge nečistoće koje mogu uticati na performanse motora.

S obzirom na kritičnu funkciju motornog ulja, važno je sipati samo ispravnu količinu ulja. Rekli smo da što je veći motor, to mu treba više motornog ulja. Veći motori imaju veće komponente kojima je potrebno odgovarajuće podmazivanje.

Generalno, automobili sa 4-cilindričnim motorima imaju kapacitet 5 litara. Vozila sa 6-cilindričnim motorima često će koristiti oko 6 litara. A ako imate 8-cilindrični motor, onda možete očekivati da ćete koristiti oko 8 litara ulja.

Ovo takođe zavisi od proizvođača. Neki proizvođači V8 motora koriste napredne tehnologije za proizvodnju motora koje proizvode čine kompaktnim. U takvim slučajevima, odgovor na pitanje „koliko litara treba za promenu ulja?“ Može biti samo 5 litara. Zbog toga je ključno da informacije potražite ili u priručniku vašeg vlasnika ili na veb stranici proizvođača automobila.

Promena filtera za ulje može uticati na količinu ulja koja je potrebna vašem automobilu

Promena ulja skoro uvek ide ruku pod ruku sa promenom filtera za ulje. Ovo će osigurati da u novom ulju neće biti smeća i drugih nečistoća. Zamena filtera za ulje takođe utiče na krajnju količinu motornog ulja potrebnu za motor.

Filter Ulja
Filter Ulja

Na primer, za V6 motor može biti potrebno oko 3,8 litara motornog ulja ako ne zamenite filter za ulje. Ako promenite i filter ulja, trebat će vam oko 4,1 litra ulja.

Razlika se odnosi na ulje koje se nalazi unutar filtera za ulje. To je ekvivalent oko 3 deci. Ako ne zamenite filter za ulje, tada rizikujete da kontaminirate novo ulje.

Šta ako stavim manje ulja u motor?

Pitanje „koliko ulja treba sipati u automobil?“ takođe dovodi do sledećeg pitanja. Šta će se dogoditi ako stavim manje ulja od onog što preporučuje proizvođač vozila? Na primer, šta će se dogoditi ako umesto 4 litre ulja stavite 3,5 litre?

Već smo pomenuli kritičnu ulogu koju motorno ulje igra u performansama motora. Manje ulja znači veći rizik od pregrevanja motora. Postoji više trenja. To takođe može dovesti do bržeg trošenja različitih metalnih i mehaničkih komponenti motora.

Startovanje motora je jedna od najvažnijih faza njegovog rada. Motorno ulje bi trebalo da bude u mogućnosti da dosegne najviše delove motora. Oni mogu da uključe lanac motora, lažejeve bregastog vratila, bregasto vratilo, ventile i druge. Od presudnog je značaja da motorno ulje dostigne ove delove u prve dve sekunde nakon okretanja ključa. Ako je ulja premalo, može doći do kvara ovih komponenti.

Šta ako stavim više ulja u motor?

Stavljanje više ulja od preporučenog nivoa takođe nije dobra ideja. Previše motornog ulja takođe može dovesti do oštećenja motora nakon dužeg vremena. Kolenasto vratilo, pumpa za ulje i mehaničke komponente motora će bacati višak ulja po motoru. Ovo stvara vazdušne mehuriće, pretvarajući ulje u penastu mešavinu.

Pumpa za ulje može pokupiti neke od ovih mehurića vazduha i cirkulirati ih po motoru. Mešavina mehurića vazduha i ulja smanjuje sposobnost ulja da spreči trenje. To takođe umanjuje njegovu sposobnost zaštite delova motora. Dugoročno može dovesti do ozbiljnog trošenja motora.

Provera nivoa ulja

Kad god menjate motorno ulje, obavezno treba proveriti nivo ulja. To će vam pomoći da imate potrebnu količinu ulja u svom motoru. Ovo je sve deo utvrđivanja koliko ulja je potrebno.

Ako niste sigurni u količinu ulja koju ćete staviti u automobil, sipajte postepeno. Proverite nivo ulja pomoću merača za nivo ulja. Ako je nizak, dodajte još ulja. Ponovo proverite nivo ulja. Može biti vrlo mučno, ali jedan je od načina da budete sigurni da u motor ulivate pravu količinu ulja.

Provera nivoa ulja u automobilu
Provera nivoa ulja u automobilu

Prilikom provere nivoa ulja u motoru, zagrejte motor otprilike 10 minuta. Ovo će vam pomoći da cirkuliše ulje kroz sve komponente motora. Isključite motor i pričekajte oko 2 minuta. Ovo će omogućiti da se ulje slije u kućište.

Izvucite merač i obrišite ga čistim komadom krpe. Vratite nazad merač. Sačekajte oko 1 ili 2 sekunde pre nego što ga ponovo izvadite. Na meraču se nalaze oznake koje pomažu da se utvrdi trenutni nivo ulja. Oznaka najbliža vrhu označava donju granicu nivoa ulja. Oznaka koja je najudaljenija od vrha šipke označava gornju granicu nivoa ulja.

Ako se trag ulja vidi ispod donje najniže oznake, tada imate nizak nivo ulja. Dodajte još ulja. Sačekajte oko 2 minuta pre nego što ponovo proverite. Dodajte još ako nivo ulja na meraču još nije u sredini. Uvek sačekajte 2 minuta nakon dolivanja ulja pre ponovnog ispitivanja nivoa ulja.

Ako vas prijatelj pita, “koliko ulja sadrži moj automobil? “, već znate šta da kažete. Uvek proverite uputstvo za upotrebu ili veb stranicu proizvođača. Kao alternativu, ulje možete menjati postepeno.

Leave a Reply