Motor Podizača Stakla: Problemi, Saveti za rešavanje Električnih podizača.

Mehanizam koji pomera prozor gore i dole zove se podizač prozora. U nekim automobilima, motor podizača dolazi sa podizačem prozora kao jedna celina kod drugih se motor podizača može posebno zameniti.

Postoje dva osnovna tipa podizača stakla:

 1. podizači sa zupčanicima
 2. podizači sa sajlom

U svakim vratima ima po jedan podizač stakla. Podizaču prozora nije potrebno nikakvo održavanje ili servisiranje. Ako se pokvari, pokvareni deo ili cela jedinica mora se zameniti.

Uobičajeni problemi podizača stakla

Loš kabl podizača stakla može prouzrokovati da se prozor zaglavi ili padne unutar vrata.

Istrošene vođice kablova ili pohabani kablovi podizača prozora mogu prouzrokovati abnormalnu buku dok se prozor pomera. Iz istog razloga, prozor se možda neće spustiti gore ili dole skroz. Na hladnim temperaturama prozor može da se zaledi u zatvorenom položaju. Kada se prekidač prozora aktivira, prozor se može odvojiti od podizača stakla

Ako se to dogodi, u nekim automobilima prozor se može ponovo pričvrstiti bez zamene delova, u drugima će možda biti potrebno zameniti podizač prozora

Automobil se smatra nesigurnim kada električni prozori ne rade pravilno. Nekoliko proizvođača automobila izdalo je opoziv kako bi se pozabavili problemima u vezi sa mehanizmom za podizače prozora.

Simptomi lošeg podizača stakla:

 •  prozor propadne unutar vrata
 •  abnormalna buka kada se prozor pomera gore ili dole
 •  prozor se podiže sporo, zaglavi se ili se ne zatvori u potpunosti
 • prozor se podiže ili spušta ukrivo
 • kada se pritisne prekidač prozora, motor podizača radi, ali prozor se ne pomera

Rešavanje problema električnih podizača stakla:

Pošto su ispravni podizači stakla važni za vašu sigurnost, preporučujemo da posetite  uglednog mehaničara ako imate problema. Električari takođe imaju alat za skeniranje koji može testirati prekidač prozora, motora i ostale električne komponente

Šta najbolje opisuje problem kada se aktivira prekidač prozora:

 • Motor podizača stakla radi, ali prozor zaglavi ili se uopšte ne pomera
 • Električni podizač stakla se spušta, ali ne može da se podigne. Motor ne radi kada je prekidač pritisnut na poziciji za podizanje.
 • Prozor se spušta prema dole, ali se sporo podiže
 • Prozor se podiže, ali se zatim vraća nazad
 • Kada se pritisne prekidač za prozor, ništa se ne događa

Motor podizača radi, ali se prozor zaglavi ili se ne pomera:

U ovom slučaju znamo da prekidač prozora, žice i motor podizača rade. To znači da je problem sa podizačem prozora. I dalje bismo morali skinuti poklopac vrata i proveriti da li je oštećen zupčanik motora podizača i da li je staklo i dalje povezano sa podizačem

Električni podizač stakla se spušta, ali ne može da se podigne. Motor ne radi kada je prekidač pritisnut na poziciji za podizanje

Znamo da motor radi. Glavni prekidač na vozačevim vratima je poznat po tome da se kvari. Možemo pokušati više puta da pritiskamo poziciju „GORE“ jače, slabije, pod različitim uglovima, tek kada uspemo da podignemo prozor iz više pokušaja, tada znamo da je prekidač loš. Ako to ne uspe, morali bismo da sledimo električni dijagram i proverimo strujno kolo u podizaču stakla.

Prozor se spušta prema dole, ali se sporo podiže:

Morali bismo proveriti vođice za stakla i mehanizam podizača prozora. Ponekad se vođice prozora istroše ili ispadnu iz ležišta. Vođice prozora nisu skupe i nije ih teško zameniti. Često, podmazivanje vođica posebnim silikonskim mazivom pomaže. Klizne delove podizača prozora takođe je potrebno podmazivati. Ako podmazivanje ne pomogne, potrebno je menjanje podizača prozora.

Prozor se spušta prema dole, ali se sporo podiže:

Morali bismo proveriti vođice za stakla i mehanizam podizača prozora. Ponekad se vođice prozora istroše ili ispadnu iz ležišta. Vođice prozora nisu skupe i nije ih teško zameniti. Često, podmazivanje vođica posebnim silikonskim mazivom pomaže. Klizne delove podizača prozora takođe je potrebno podmazivati. Ako podmazivanje ne pomogne, potrebno je menjanje podizača prozora.

Prozor se podiže, ali se zatim vraća nazad:

U mnogim automobilima sa električnim podizačem stakla postoji sistem koji detektuje prepreku na putanji prozora, koji omogućava da se prozor otvori ako primeti prepreku pre dolaska do rama vrata.
Ponekad, nakon zamene motora podizača stakla ili podizača stakla ili isključivanja napajanja, početne postavke podizača prozora moraju se ponovo podesiti da bi ovaj sistem radio kako treba. Postupak ponovnog učenja za različite automobile je različit. Pokušajte sa Google pretragom, sa frazama: štelovanje podizača prozora, vaš model automobila i godina proizvodnje, postoji puno YouTube video snimaka kako to učiniti.

Kada se pritisne prekidač za prozor, ništa se ne događa:

Ako motor podizača uopšte ne radi, prva stvar koju treba proveriti su osigurači. Ako su osigurači u redu, sledeći korak je provera napona na motoru i ispitivanje samog motora. Nije neuobičajeno da se motor podizača pokvari. Pogledajte u nastavku kako testirati motor podizača.

Kako se testira motor podizača

U ovom automobilu je motor podizača na desnim prednjim vratima prestao da radi. Pritiskom na prekidač prozora gore ili dole ne događa se ništa, ali svi ostali prozori rade. Proverili smo servisni priručnik koji kaže da uklonite panel unutrašnjih vrata i proverite napon akumulatora na konektoru motora podizača.

U priručniku se kaže da koristite prekidač na prozoru i proverite napon na konektoru. Kada pritisnete prekidač na prozoru “Dole”, multimetar meri 12 Volti, tako da znamo da se dostavlja dovoljno snage motoru podizača.

Kada pritisnete prekidač na prozoru “Gore”, multimetar pokazuje -12 Volti, jer se polaritet menja kada se prekidač prozora prebaci sa “Dole” na “Gore” položaj.

Zatim servisni priručnik pita: da li motor radi priključujući napon akumulatora direktno na motor? Uradili smo to i ništa se nije dogodilo, motor podizača prozora je loš i mora se zameniti.

Leave a Reply