PARKING SENZORI: Šta su i Kako rade Senzori na Automobilu?

Najnoviji funkcionalni sistem u automobilskoj tehnologiji su asistent parkiranja i detekcija objekata koji se trenutno ugrađuju u njih. Ove dve karakteristike su klasifikovane pod patentiranim sistemom „ultrazvučni asistent parkiranja“. Ovaj sistem ima mogućnost da pomogne vozačima prilikom parkiranja u rikverc. Glavni način na koji pomaže vozačima da to urade je otkrivanjem predmeta koji se možda nalaze tamo kako bi se izbegli. Novije verzije ovog sistema imaju senzore i u zadnjem i u prednjem delu vozila, tako da će vam biti dostupna i pomoć pri parkiranju (ne samo u parkiranju u rikverc)

Parking senzori
Parking senzori

Kako rade Senzori na automobilu?

Način rada je prilično jednostavan. Kada se vaše vozilo kreće ispod 10 km na sat, sistem pomoći za parkiranje će se aktivirati. Sistem će vas obavestiti o udaljenosti od vašeg automobila do najbližeg objekta ispred ili iza vas, u zavisnosti da li se krećete unapred ili unazad. Ako se vaše vozilo bliži objektu, bićete upozoreni na to od strane sistema/park senzora.

Postoji mnogo indikatora koji će vas obavestiti kada se neki objekt nalazi u blizini. Najočigledniji indikator biće zvuk prekidajući pištanjaa koji ćete čuti. Što je duža pauza između zvučnih signala, predmet je udaljeniji od vozila. Što je kraća pauza između zvučnih signala, predmet je bliži vozilu. U trenutku kada budete bili na 30 cm od objekta, zvučni signali će biti neprekidni. Na instrument tabli ćete imati vizuelni prikaz blizine objekta.

TOP 5 Karakteristika ovog sistema

Ispod je top 5 karakteristika ove tehnologije. Ova tehnologija takođe nosi naziv ultrazvučna pomoć pri parkiranju i nalazi se u mnogim novijim vozilima.

  1. Detekcija objekata sa prednje strane – može otkriti predmete do 1,2 metra ispred vas.
  2.   Detekcija objekata sa zadnje strane – može otkriti predmete do 2,4 metra iza vas.
  3.  Prikaz na instrument tabli – Vizuelno pomagalo da znate gde su ti predmeti u odnosu na vaše vozilo.
  4.   Senzori – Postoje 4 senzora na prednjem braniku i 4 senzora na zadnjem braniku. Park senzori otkrivaju kada je neki objekat u blizini vozila.
  5. Dugme za uključivanje i isključivanje – Sistem za detekciju možete lako uključiti ili isključiti jednostavnim pritiskom na taster za uključivanje / isključivanje pored radia u automobilu.

Leave a Reply