Plivajući Zamajac, šta je, kako radi, zamena, kvarovi i servis

Šta je plivajući zamajac i kako radi?

Kada spominjemo plivajući zamajac, na ovim našim prostorima uglavnom je asocijacija na veoma skupe popravke, pa je tako moguće u neko oglasu pronaći kao prednost to što automobil nema plivajući zamajac. Zamajac postoji otprilike otkad i motor a osnovna svrha mu je da svojom težinom ujednači rotirajuću energiju koja proizilazi iz motora.

Da biste imali u vidu funkcije i namenu plivajućeg zamajca najpre treba da shvatite šta on predstavlja. Plivajući zamajac je mehanizam koji služi ublažavanju i prenošenju vibracija i trzaja pri paljenju motora automobila. Što se tiče same konstrukcije, on je sačinjen od dva diska, jednog većeg i jednog manjeg. U ta dva diska je kružno postavljena opruga. Zadnji deo zamajca je spojen na motor, a kontakt sa prednjim delom ostvaruje se upravo preko opruge koja ih spaja i prenosi vibracije i energiju sa motora na ostatak menahizma u automobilu. Njegova uloga je takođe i da preko svog sastava koji je sačinjen od dva diska sa dve radijalno postavljene opruge, očuvanje rotacione energije. Zasnivajući se na obrtanju, koje može biti veliko ili malo, pri različitim situacijama sa automobilom, zamajac menja jačinu obrtanja spram brzine, kočenja ili naglog gašenja vozila, a sve ovo može da dovede i do prvih problema.

Najčešći kvarovi plivajućeg zamajca

Kada automobil pređe određenu kilometražu, a to je u proseku najčešće od 130.000-170.000km, mogu da nastanu prvi problemi sa plivajućim zamajcem. Prvi znaci kvara mogu takođe da se jave ukoliko je aubomobil bio izložen oštrijem načinu vožnje, naglim kočenjima ili čestim naglim gašenjima samog motora. Sve su ovo faktori koji izazivaju kvarove, a ovo su neki od određenih simptoma kada se neki od tih kvarova desi: osetnije trzanje pri paljenju i gašenju automobila, čudniji i glasniji zvuk pri radu motora, lupanje i trzanje pri većem ubraznju automobila.

Dodatni problem jer na našim prostorima može poteći i od ne tako sjajnog kvaliteta goriva zbog kojeg motor ne radi pravilno a mnogo više vibracije se prenosi na zamajac koji zbog toga može da ima kraći vek trajanja.

Kvačilo

Servis, dijagnoza i zamena

Kod dijagnostifikovanja kvara na plivajućem zamajcu, mnogi korisnici se odlučuju za njegovu zamenu u neovlašćenim servisima ili za ugradnju fiksnih, što je podeljeno mišljenje kod mnogih servisera. U zavisnosti od modela vozila i od delova koji mogu biti originalni, zamenski ili polovni, zavisi i cena koja se kreće od 200, do par stotina eura. Ukoliko se dijagnostikom pokaže da je popravka nije moguća i da je potrebno izvršiti zamenu, ne treba izbegavati ovu opciju zato što može da dođe po povećanja problema ukoliko dođe do pucanja i odvajanja koje može oštetiti i neke druge delove u automobilu. Jednostavno rečeno, pri kupovini automobila, treba uzeti u obzir da li poseduje plivajući zamajac u zavisnosti od sklopa i goriva na koje ide, možda je preporučljivija kupovina određenog benzinca koji vrlo često nema ovaj sklop u svom sastavu.

Leave a Reply