PROTOKOMER - MAF senzor, vrste protokomera

MAF senzor je važna komponenta u motorima koji umesto karburatora koristi ubrizgavanje goriva. Protokomeri ili MAF senzori, mere gustinu vazduha koji prolazi kroz usis motora i obaveštavaju kompjuter računara, omogućavajući mu da isporuči pravu količinu goriva kroz dizne i u komore za sagorevanje. Gustina vazduha se menja na osnovu temperature, nadmorske visine i upotrebe prisilne indukcije, tako da je važno da motori sa ubrizgavanjem goriva mogu da očitaju gustinu vazduha i u skladu s tim podešavaju količinu goriva koja je isporučena kroz dizne.

Potrošnja goriva, snaga motora i opšte ispravan rad motora zavise od održavanja pravilnog/ispravnog odnosa vazduha i goriva. Neispravan MAF senzor može smanjiti snagu motora i povećati potrošnju, i stvara probleme u radu na leru i dovodi do gušenja.

Maf senzor
Maf senzor

VRSTE PROTOKOMERA

Pokretni merač

Stariji motori sa ubrizgavanjem goriva koriste ono što je poznato kao MAF senzor u pokretu. U ovoj konfiguraciji, senzor sadrži mali ventilator / vrata / preklop koji se otvaraju od strane vazduha koji prolazi kroz usisnu granu motora. Merenjem koliko je otvoren zakrilac/preklop , senzor vazduha je u mogućnosti da kontroliše količinu vazduha koja prolazi kroz usisnu granu motora. Zatim podatke prosleđuje ECU-u koji podešava količinu goriva koja se dostavlja diznama.

Nedostaci MAF senzora sa pokretnim zakrilcima

• Dizajn ograničava protok vazduha što ograničava količinu snage koju motor može da proizvede.

• Kretanje mehaničkih i električnih komponenti podložno je zamoru i mogu se pokvariti češće od drugih verzija MAF senzora.

• Može biti teško pronaći dobro mesto za montiranje senzora u dobro upakovan motorni prostor.

MAF senzor sa vrućom žicom

U ovoj konfiguraciji platinasta žica je suspendovana na putu usisnog vazduha kroz koji se struja propušta pod konstantnim naponom. Kako temperatura žice raste, tako se povećava i njen električni otpor. Vazduh koji se kreće kroz usisnu granu motora prelazi preko žice i hladi je što smanjuje njegov električni otpor. Senzor zatim tu razliku u otporu pretvara u signal koji ECU može da razume, omogućavajući mu da izmeni količinu goriva koja se šalje u dizne i održava odnos vazduh / gorivo što je moguće bliže optimalnom. MAF senzori sa vrućom žicom su tačniji od senzora koji se kreću, a nalaze se na modernijim motorima sa ubrizgavanjem goriva.

Protokomer sa vrućom žicom
Protokomer sa vrućom žicom

Prednosti vrućih žica MAF senzora

• Nema ograničenja protoka vazduha, jer se senzor ne oslanja na mali prolaz koji je otvoren, već samo vazduh koji se kreće iznad žice.

• Brže i tačnije reaguje na promenu gustine / protoka vazduha u odnosu na MAF senzor sa zakrilcima

• Manjih dimenzija, gde god se montira ne smeta.

• Nema pokretnih delova što znači da je dugovečniji.

Nedostaci

• Nečistoća i ulje mogu se pričvrstiti na žicu i poremetiti njenu tačnost. Ako žica senzora postane prljava, koristi se specijalni čistač MAF senzora i elektronike, jer karburator i čistači kočnica mogu biti prejaki i dodatno oštetiti žicu senzora.

• Tanka i osetljiva platinasta žica može se oštetiti ako se njom nepravilno rukuje

MAF senzori sa hladnom žicom

Deluje kao sistem vruće žice, ali dodaje drugu hladnu žicu da bi se omogućilo očitavanje osnovne linije sa kojim se može uporediti očitavanje vruće žice. To omogućava senzoru da tačnije očita gustoću vazduha koji prolazi kroz usisnu granu motora.

Simptomi neispravnog ili oštećenog MAF senzora

• Preveliki obrtaji u leru (previše goriva i mešavini gorivo/vazduh).

• Lenj pod opterećenjem/kada je pretovaren (premalo goriva u mešavini kada je noga vozača na papučici gasa)

• Povećanje potrošnje goriva

• Grub, neravnomeran prazni hod/rad u leru u kom motor odbija da ostane pri istom broju obrtaja.

• Odugovlačenje/Gušenje

Leave a Reply