Senzor Pritiska Goriva: Šta radi? Koji su Simptomi kvara?

Šta je Senzor Pritiska Goriva?

Senzor pritiska goriva koristi se u mnogim dizel i nekim benzinskim motorima. Ovaj senzor se obično nalazi na dovodu goriva i povezana je sa upravljačkom jedinicom motora (ECU), koja je centralni računar vozila. Ne treba ga brkati sa senzorom pritiska u rezervoaru za gorivo koji se nalazi unutar ili na vrhu rezervoara za gorivo.

Pa šta se dešava kada senzor pritiska goriva se pokvari i kako ćete to znati? Nastavite da čitate da biste videli šta radi senzor pritiska goriva i uobičajene simptome koje treba potražiti sa neispravnim senzorom pritiska goriva.

Šta radi Senzor Pritiska Goriva?

Svrha ovog senzora je da prati pritisak goriva u dovodu goriva. Kada senzor detektuje ove informacije, podaci se prenose u kontrolnu jedinicu motora. Odatle će računar analizirati podatke i izvršiti potrebne promene vremena ubrizgavanja goriva i količine ubrizgavanog goriva. Ovo omogućava optimalne performanse motora za trenutne uslove vožnje.

Upravljačka jedinica motora će odrediti tačnu količinu goriva koja je motoru potrebna. Ako se u komoru za sagorevanje ubrizga više goriva nego što je potrebno, potrošnja goriva se povećava. I ne samo to, već se smanjuje i vek trajanja delova koji sprečavaju da štetni gasovi dođu do atmosfere.

Budući da je danas većina vozila koja se voze napravljena da budu ekološki prihvatljivija, to čini senzor pritiska goriva vitalnom komponentom koja mora ostati funkcionalna u svakom trenutku.

Senzor lošeg pritiska goriva
Senzor lošeg pritiska goriva

Simptoma lošeg senzora pritiska goriva

Ako postoji problem sa senzorom pritiska goriva, kontrolna jedinica motora neće moći pravilno da obavlja svoj posao. 

Upaljena lampica Check Engine

U slučaju kvara senzora pritiska goriva, na vašoj instrument tabli može se upaliti lampica „Check Engine“. Ovo lampica se aktivira svaki put kada upravljačka jedinica motora uoči problem u vozilu koji na neki način utiče na motor.

To ne znači da je i sam motor loš, već nešto drugo u vozilu, što mu ne dozvoljava da svoj posao obavlja pravilno. Verovatno nećete isprva znati da je senzor pritiska goriva, ali korišćenje dijagnostičkog alata za skeniranje često može potvrditi problem. P0190, P0191, P0192, P0193 i P0194 su najčešći DTC kodovi koji ukazuju na problem sa senzorom pritiska goriva.

Poteškoće sa pokretanjem motora

Ako imate loš senzor pritiska goriva, ECU neće poslati pravu količinu goriva u motor. Ovo će otežati pokretanje vašeg vozila. Kada se ovaj problem prvi put pojavi, verovatno će biti potrebno nekoliko pokušaja da biste startovali vaš motor. Ali kako problem postaje progresivno gori, trebaće sve više i više pokušaja. Na kraju se motor uopšte neće upaliti.

Slabo ubrzanje

Kada stisnete papučicu gasa i vozilo ne ubrzava kao što bi trebalo, mogli biste imati loš senzor pritiska goriva. Upravljačka jedinica motora nije u stanju da pravilno prenosi signal na sistem za gorivo jer dobija netačne informacije od senzora. To znači da neće znati koja količina goriva treba motoru u datom trenutku.

Tromost motora

Do tromosti motora može doći jer senzor pritiska goravi prelazi iz lošeg u lošije stanje. U toku vožnje ćete ostetiti da je motor trom. Možda ćete imati poteškoće rada u leru. To će vožnju učiniti izuzetno teškom (i opasnom) i trebalo bi vas motivisati da nešto preduzmete u vezi s tim. Odvezite svoje vozilo do najbližeg mehaničara i odmah zamenite senzor ako se pokaže da je on uzrok tome.

Veća potrošnja goriva

Kada senzor pritiska goriva ne radi onako kako bi trebao, primetićete značajno povećanja potrošnje goriva. Ili će vaša jedinica za upravljanje motorom poslati previše goriva ili nedovoljno goriva kroz dovod za gorivo i u komoru za sagorevanje. Brzo ćete primetiti više odlazaka do benzinske pumpe i više novca će vam izbijati iz novčanika.

Kod vozila sa većom kubikažom i težinom ovo će biti više primetno. 

Leave a Reply