SVEĆICE ZA AUTO: Simptomi losih svećica, kada ih zameniti na kolima?

Još uvek nismo sreli vlasnika vozila kome ne smetaju bučno kucanje ili zveckanje koji dolazi iz haube. Poznat i kao udarac svećice motora, ovaj fenomen opisuje vrlo nepravilan oblik sagorevanja. Nastaje zbog prekomerne kompresije i toplote u komori za sagorevanje. Kontrolisana eksplozija smeše gorivo-vazduh više se ne događa u tačnom trenutku četvorotaktnog ciklusa. Umesto da se eksplozija dogodi u pravom trenutku, događa se van tog trenutka, što stvara udarne talase kroz cilindar, stvarajući neprijatne zvukove u motoru. Udarni talasi takođe povećavaju pritisak u cilindru. Vremenom, a ako se ne otkloni, to može dovesti do kvara glave motora, oštećenja prstena klipa i drugih ozbiljnih problema sa motorom. Pa, šta izaziva kvarove svećice?

Neispravan EGR ventil

U normalnom radu, ventil EGR (recirkulacija izduvnih gasova) preusmerava neke izduvne gasove nazad u komore za sagorevanje. To smanjuje emisiju zagađenja i istovremeno snižava temperaturu u komorama za sagorevanje. Tokom ubrzavanja ili rada pod opterećenjem, EGR ventil ostaje otvoren. To omogućava preusmeravanje izduvnih gasova za razblaživanje smeše goriva i vazduha. Ako nešto nije u redu sa EGR ventilom, onda on neće moći da preusmeri izduvne gasove. Ovo može dovesti do povećanja temperature unutar komore za sagorevanje, što rezultira karakterističnim neprijatnim zvukom motora. Većinu vremena prekomerne naslage ugljenika mogu dovesti do toga da se EGR ne otvori onako kako bi trebao. Najbolje je da ovo bude provereno i po potrebi zamenjeno.

Loš senzor za paljenje svećice

Savremeni motori imaju mehanizame u slučaju kvara da se podesi trenutak varničenja svećice, u slučajevima nesinhronizovanog rada. Senzor sinhornizacije rada komunicira sa računarom automobila i pruža informacije o pojavi nesinhronizacije. To dovodi do toga da računar mora da izvrši sinhroniaciju da bi dovelo do pravilnog sagorevanja goriva. To može dovesti do smanjenja snage u automobilu. Ovo je zaštitnički, i ako ništa drugo, zaštitiće vaš motor od nepopravljivih oštećenja. Nažalost, ako senzor sinhronizacije ne radi ispravno, čućete buku motora pri ubrzavanju ili ako je automobile pod nekim opterećenjem. Postoji nekoliko testova koje možete izvršiti kako biste utvrdili da li neispravan senzor za sinhronizaciju stvara te probleme.

Prekomerno nagomilavanje ugljenika

Problem sa starijim vozilima sa puno pređene kilometraže, zbog nagomilavanja karbonskih ostataka jeste promenjen, neprijatan zvuk sličan zveckanju . Na primer, nagomilavanje ugljenika na vrhu svakog klipa ili u samim komorama za sagorevanje može povećati sile kompresije u komori za sagorevanje. To važi i za vozila koja se nikada efikasno ne zagreju ili za vozila koja ljudi voze samo na vrlo kratkim udaljenostima. Postoje komercijalno dostupni aditivi za gorivo koji pomažu u čišćenju komora za sagorevanje. Postoje i proizvodi koje možete da koristite za čišćenje vrhova klipova. Ali u većini slučajeva, najbolje je da odvezete auto kod majstora da očisti motor od prljavštine.

Gorivo sa niskim nivoom oktana

Jedan od mogućih uzroka lupkanja ili zveckanja motora je upotreba goriva sa nižim oktanskim brojem od onoga što proizvođač automobila preporučuje. Mnoga od tih goriva sa niskim oktanskim količinama dolaze sa niskim kvalitetom svojstava. Osim problema sa performansama, nisko oktansko gorivo može povećati pritisak u cilindru i temperaturu u komori za sagorevanje. To će dovesti do buke ili lupkanja koju sada povezujemo sa nepravilnim sagorevanjem. Dobra vest je da je to lako popraviti. Sve što vam je potrebno je da napunite automobil gorivom visokog kvaliteta sa većim brojem oktana da biste se rešili dosadne buke motora.

Povećani pritisak u izduvnom sistemu

Ima smisla da povećani pritisak u izduvnom sistemu može dovesti do većih pritisaka i temperature mešavine u cilindru. Izduvni gasovi koji izlaze iz auspuha rezultat su procesa sagorevanja. Ako se taj „izlaz“ uključi ili blokira, gasovi za sagorevanje ne mogu izaći. Takođe se ne mogu vratiti unazad kroz usisni razvodnik. Zbog toga, porast pritiska u izduvnom sistemu takođe može dovesti do zveckanja ili lupkanja motora. Na primer, zagušeni lonac, katalizator ili auspuh mogu prouzrokovati porast pritiska u komori za sagorevanje. Pregled ovih komponenti trebalo bi da vam pomogne da se pozabavite problemom sinhronizacije motora.

Previše visok stepen kompresije

To se često dešava kod obnovljenih motora. Takođe je moguće da su cilindri preveliki, što može povećati statičku kompresiju motora. U nekim slučajevima obrada glave cilindra može dovesti do smanjenja ukupne zapremine komore za sagorevanje. Na neki način to takođe povećava statičke kompresije. Iako će veća kompresija dovesti do povećanja snage motora, to takođe može dovesti do lupkanja ili zveckanja motora. To je izraženije ako automobil koristi gorivo sa malim brojem oktana, kao što je koristio ranije. Motori sa turbinama ili super turbinama imaju veći rizik od razvoja lupkanja ili zveckanja motora. Zbog povećanja kompresije dodate na više indukovan vazduh koji je došao iz turbine.

Optimalna mešavina goriva

Svaka komora za sagorevanje zahteva ispravnu mešavinu goriva i vazduha u pravim količinama. Nažalost, ako ima više vazduha nego goriva, to može povećati temperaturu u komori za sagorevanje. U normalnoj smeši goriva i vazduha, komore za sagorevanje su u stanju da održavaju skoro optimalne temperature, jer ima dovoljno goriva da isparava. U pogrešnoj mešavini goriva manje je benzina za isparavanje. To može dovesti do neobičnog nakupljanja toplote, zbog čega se komora za sagorevanje može zagrejati. Kao što je pomenuto, lupkanje ili zveckanje motora nastaje zbog prekomerne toplote i kompresije unutar komora za sagorevanje. Vakuumska curenja, prljavi ubrizgavači goriva, gorivo niskog pritiska ili neispravni MAF senzor mogu dovesti do pogrešne mešavine goriva. Rešavanje problema podrazumeva proveru ovih komponenti.Postoje i drugi potencijalni uzroci kvara svećice. Međutim, oni koje smo ovde spomenuli su najčešći. Ako niste sigurni šta uzrokuje problem u vašem automobilu, mehaničar vam može pomoći da izolujete problem i pronađete prikladniji lek.

Leave a Reply