Vrste EGR ventila, Dijagnostika, i znakovi lošeg EGR ventila

Vrste EGR Ventila

Dizelski i benzinski motori mogu koristiti niz konfiguracija EGR ventila.

Stariji modeli vozila

Imaju EGR ventil koji je debeo, okrugao i metalik. Obično je prečnika 8 cm i nalazi se sa strane motora, ali bliže vrhu motora. Na ovim starijim modelima postoji vakuumsko crevo koje pokreće EGR ventil. Cev povezuje gornji deo EGR sa karburatorom. Metalni disk ventila sadrži vakuumsku dijafragmu, klip i oprugu.

Polumoderni modeli vozila

Većina ima elektronski vakuumski EGR ventil koji se postavlja unutar cilindra ili malog bloka. Ventil radi po sličnom principu kao i kod starijih modela, samo što su električni i senzor za poziciju EGR ventila komunicira sa kompjuterom automobila zbog lakše i brže kontrole na EGR ventilom. Možda ćete primetiti električne solenoide spojene preko vakuumskih vodova koji vode do ventila.

Noviji modeli

Koriste električni EGR sistem koji uključuje dodatne komponente kao što su digitalni ventil koji eliminiše potrebu za vakuumskom kontrolom.

Radikalni dizajn

Ostali modeli su zamenili EGR ventil sa EGR diznama na donjem delu usisa. Ovo je samo u nekoliko modela automobila. Neki visoko efikasni motori poput onih sa promenljivim vremenom ventila ne zahtevaju EGR.

Tipovi EGR ventila

  • EGR ventil sa povratnim pritiskom
  • EGR vakuumski kontrolisan ventil
  • EGR ventil sa električnom kontrolom vakuuma
  • EGR dizne
  • Digitalni EGR ventil

Top pet znakova lošeg EGR ventila

1. Loše performanse motora

Loš EGR ventil verovatno će uticati na performance vašeg motora. Verovatno ćete imati problema prilikom ubrzanja usled opšteg smanjenja snage motora kada pritisnete na papučicu gasa. To je zato što je odnos vazduha i goriva van kontrole. Zbog toga je motoru potrebno više goriva od prosečnog da bi imao snagu da pokrene motor. Uz, potrošićete više novca na gorivo, zbog veće potrošnje goriva vašeg automobila.

2. Obratite pažnju na lampicu upozorenja Check Engine (proverite motor)

Lampica upozorenja će se upaliti na instrument tabli ako vam se pokvari EGR ventil. To će se desiti onog trenutka kada centralni računar vašeg vozila primeti da je ventil u neprirodnom položaju. Na primer, ako se EGR ventil ne uspe zatvoriti ili otvoriti kako treba, računar će otkriti problem i aktivirati ovu lampicu.

3. Miris goriva

Budući da motor sada troši više goriva nego što bi trebalo, više ugljovodonika će napustiti auspuh. Ovo će pospešiti miris goriva, a osetiće se i u kabini automobila. Iritiraće vas taj miris, jer je užasan za vaše zdravlje. Dakle, ovo bi trebalo biti motivacija za rešavanje problema sa ventilom.

4. Niste zadovoljili uslove testa za štetne emisije

U slučaju da živite u zemlji u kojoj morate raditi test na emisije štetnih gasova na svakih šest meseci, možda shvatite da imate neispravan EGR ventil kada ne prođete test. Možda nećete biti upozoreni na problem EGR-a tokom merenja, a na to treba obratiti pažnju odmah.

5. Grub ler

Motor će imati grub ler kada je EGR ventil neispravan, jer će ostati u otvorenom ili zatvorenom položaju. To znači da premalo ili previše izduvnih gasova ulazi u komoru i zato je motor u grubom leru.

Zašto je EGR ventil mog automobila neispravan?

Postoje dve vrste loših EGR ventila koji imaju različite simptome. EGR ventil može se pokvariti na dva načina; može ostati u zatvorenom ili otvorenom položaju ili se može začepiti ugljenikom i naslagama.

1. Ako ventil ostane u otvorenom položaju

Kada EGR ventil ostane otvorenom položaju, kompromituje vacuum u sistemu. Loš vakuum rezultira nepotpunim sagorevanjem, što obično izaziva vibracije motora i grub ler. Tromost može biti simptom otvorenog ventila, ali se javlja u ekstremnim okolnostima. Vozilu je potreban kiseonik iz atmosfere, tako da bi sagoreo ugljen dioksid. Ako se komora preplavi izduvnim gasovima, utiče na specifične funkcije vozila.

  • Kako dijagnostikovati otvoreni EGR

Kada vozilo miruje u parkiranom položaju, pogledajte osovinu klipa i proverite da li je otvoren ili ne. Kodovi grešaka P1406 i P1404 pojavljuju se ako je ventil otvoren. Izvadite čep i napunite ga čistačem ugljenika. U slučaju da tečnost curi kada je poklopac okrenut naopako, otvoren je. Očistite ventil da bi se ponovo stvorio vakuum u ventilu.

2. Ako ventil ostane u zatvorenom položaju

Kada ventil ostane u zatvorenom položaju, iz automobila se izbacuju ogromne količine azot oksida. Vozilo može lupkati kada se smeša goriva u komori zapali pre nego što dođe do eksplozije cilindra. To dovodi do poremećaja vremena rada motora.

  • Kako dijagnostikovati zatvoreni EGR

Ako automobil ima visoke obrtaje dok je u leru, proverite da li se EGR ventil pomera. Ako je EGR zatvoren, mogu se pokazati kodovi greške P041 i P1406. Lupkajući zvuk je znak da je ventil zatvoren. Moraćete ukloniti ventil i očistiti ga od prljavština i nečistoća.

3. Začepljen EGR ventil

Ostaci ugljenika takođe mogu sprečiti EGR ventile da funkcionišu normalno. Problem izaziva grub rad u leru, a u teškim slučajevima automobil može postati lenj. To je zbog toga što izduvni gasovi ne cirkulišu do motora u leru, a događa se samo kada motor prelazi 45 kmh

  • Kako dijagnostikovati začepljen EGR

Kada je EGR ventil začepljen, mogu se prikazati kodovi grešaka P1404 i P1406. Izvadite čep i očistite ga pomoću kompleta za čišćenje ventila kako bi se odčepio. Ako ne možete sami da proverite, zatražite pomoć mehaničara.
Znakovi lošeg EGR-a često nalikuju na druge probleme unutar sistema motora, što dovodi do konfuzije. Srećom, sada ste svesni simptoma lošeg EGR-a i sada ih možete lako popraviti. Uzdržite se od zamenjivanja komponenti dok pokušavate da rešite problem pre nego što budete sigurni u problematični deo. U slučaju da imate problema sa rešavanjem problema, obratite se mehaničaru za stručnu pomoć.

Leave a Reply