TURBINA: Zviždanje turbine, razlog i sprečavanje kvara turbine

Izum turbina popločao je put snažnijim automobilima koristeći punu energiju koja bi se inače izgubila u izduvnim sistemima, usmeravajući izduvne gasove nazad u motor za poboljšanje snage. Budući da je turbina postala veoma važna komponenta modernog motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se nalazi u mnogim automobilima, ako se desi kvar to znači da će doći i do kvara motora ubrzo. Zbog toga neophodno je da ovaj deo motora održavate da bi mogao optimalno da funkcioniše. Jedan od načina za to je da naučite glavne razloga zbog kojih se turbine kvare, tako da ćete imati bolji uvid u to kako sprečiti da se takvi kvarovi ikada zadese.

Razlozi kvara turbine

Manjak ulja

Nesumnjivo, najčešći razlog kvara turbine je prisustvo problema sa podmazivanjem motora. Jednostavno rečeno, ako vam je ulje kontaminirano/zagađeno ili čak imate manjak ulja, onda to može dovesti do kvara turbine.

Svi znaju da je motorno ulje u osnovi životna krv vašeg automobila. Kada je u pitanju turbina, motorno ulje je odgovorno za održavanje optimalne funkcionalnosti sklopa glavnog vratila. U ovom sklopu su montirani turbinsko kolo i turbo kompresor. Okretanje na sklopu glavnog vratila omogućena su sistemom ležajeva. To znači da bi vratilo trebalo da ima optimalnu slobodu kretanja, posebno kada je reč o okretanju velikom brzinom. Vratilo nikada ne bi trebalo da ima kontakt sa kućištem. Kao takvo, glavno vratilo treba da bude podržano sa uljem visokog pritiska. Ovo je prva funkcija za koje je motorno ulje zaduženo da bi se održalo pravilno funkcionisanje turbine.

Razlog kvara turbine
Razlog kvara turbine manjak ulja

Druga funkcija je svojstvena za veliku brzinu rotacija. Kako se glavno vratilo rotira sa munjevitom brzinom od 4.000 obretaja u sekundi, to dovodi do veoma brzog stvaranja ili nakupljanja toplote. Ta se toplota mora usmeriti dalje od visoko opterećenih delova turbine tako da prekomerne toplote ne omekšaju i ne oštete ove delove. Ovo druga funkcija motornog ulja je povezana sa funkcionisanjem turbine. Odnosi višak toplote daleko od osetljivih komponenti turbine da zadrži strukturalni i funkcionalni integritet.

S obzirom da je motorno ulje važno za smanjenje trenja u radu glavnog vratila i zaštitu komponenti turbine od prekomernog nakupljanja toplote, gotovo se može zamisliti šta će se dogoditi sa turbinom ako kroz sistem ne prođe dovoljno motornog ulja. Ne postoji ulje koje sprečava glavno vratilo da dođe u kontakt sa kućištem. Ako nema dovoljno ulja da se prekomerna toplota preusmeri dalje od osetljivih komponenti, rezultat je oštećenje ili potpuni kvar na turbini.

Neki od najčešćih razloga zbog kojih turbina možda nije dovoljno podmazana, mogu uključiti to što ne uspevate da se držite tačnih intervala pri promeni ulja što može dovesti do male količine ulja ili potpunog odsustva ulja turbini. Zagušena ili oštećena cev za dovod ulja takođe može dovesti do nedovoljnog podmazivanja. Ako turbina nije dobro podmazana prilikom ugradnje, može doći i do nedovoljne količine ulja. Takođe je moguće da ima dovoljno ulja, ali je pritisak toliko nizak da ulje ne može pravilno da cirkuliše. To se može dogoditi ako se sistem za podmazivanje pokvario.

Stoga je neophodno zameniti motorno ulje u intervalima preporučenim od proizvođača. Ako u uputstvu piše da bi trebalo da menjate ulje i filtere svakih 10000 km, onda obavezno poštujte takvu preporuku. Takođe vam pomaže da koristite samo motorno ulje odgovarajuće gustine koje je odredio proizvođač vašeg vozila.

Zagađenje ulja/prljavo ulje

U prethodnoj sekciji smo razgovarali o tome kako premalo ulja ili nedovoljno motornog ulja mogu oštetiti turbinu. Isto se može reći ako je motorno ulje bilo zagađeno metalnim opiljcima ili bilo kojom drugom stranom česticom. Ovi zagađivači mogu ometati pravilno funkcionisanje motornog ulja. Te čestice ili drugi zagađivači mogu se zaglaviti u drugim delovima turbine, tako da će delovi na koje je uticalo ovo zagađenje pokazati znakove lošeg rada i eventualnog oštećenja. Preciznije, ta zagađenja mogu prouzrokovati velika oštećenja ili duboke ogrebotine po površini ležajeva na glavnom vratilu.

kvarovi turbine
kvarovi turbine

Postoji mnogo razloga zbog kojih motorno ulje može biti zagađeno. Moguće je da se filter ulja lošeg kvaliteta lako začepi ili ošteti. Jednom kada je filter oštećen, više ne može da spreči da zagađivači cirkulišu kroz sistem. Filter za ulje možda ispravno funkcioniše, ali ako njegov ventil za preusmeravanje ne radi, onda i dalje može da dođe do zagađenja ulja česticama. Takođe je moguće da se zagađivači nehotice unesu tokom servisa motora. Ako auto mehaničari ne poštuju stroge sterilne tehnike pri rukovanju motorom, oni mogu zagaditi sistem stranim česticama. Previše istrošeno ulje može dovesti i do lakšeg prljanja ulja.

Ako dođe do bilo kakvog servisiranja motora, treba paziti da se ne unesu nečistoće u motor, delove motora ili u samo motorno ulje. Takođe je od presudnog značaja upotreba samo delova i maziva koje je proizvođač odobrio za upotrebu na vašem vozilu.

Zviždanje turbine

Zviždanje turbine je veoma česta pojava koja u većini slučajeva govori da turbina nije u balansu te pri tome proizvodi zvuk zviždanja. Naravno to je loš znak! Blago zviždanje u nekim modelima automobila je normalno, ali to više podseća na blago hukanje jer prolazi velika količina vazduha kroz nju. Medjutim turbine koje su pri kraju što bih rekli najčešće podsećaju na zvuk zviždanja i to samo u momentu kada auto predje preko 1.500rmp (obrtaja). Savetujemo vam da odmah odete kod majstora kada uočite gore navedeno jer možete kasnije da imate mnogo veće troškove od trenutnih kao što je iber tur koji prouzrokuje totalnu štetu motora.

Pokvarena Turbina
Pokvarena Turbina

Ulazak stranih čestica

Turbina se u osnovi sastoji od dve osnovne komponente: kompresora od napred i turbine pozadi. Iako su motor i turbina u osnovi zatvoren sistem, normalan rad turbine svakako dovodi do dosta prilika da strane čestice uđu u sistem rada turbine.

Ako strana čestica uđe u kućište kompresora, često dolazi iz filtera vazduha. Ovo može oštetiti dihtunge i ležajeve turbine. Ulazak stranih čestica u kompresorski deo turbine može biti usled oštećenih ili napuklih creva za vazduh. Takođe je moguće da pužna šelna nije dobro pričvršćena na crevo ili je stara i zarđala izgubila svoja svojstva. Nepravilno instalacija creva za vazduh kao i neadekvatno čišćenje takvih delova tokom servisiranja turbine takođe mogu uneti strane čestice u kompresor. Da biste sprečili takve pojave, možda će biti potrebna zamena filtera za vazduh i podešavanje ili zamena pužnih šelni. Takođe, creva za usis treba detaljno pregledati i očistiti.

Ako se turbina ošteti zbog stranih čestica to obično znači da problem potiče od samog motora. To bi moglo biti posledica kvara delova za spajanje turbine sa motorom, kućište ventila ili čak dela samog ventila. Opet, ovo može oštetiti ležajeve, kao i dihtunge turbine.

Gašenje automobile pri velikoj temperature turbine

Jedan od najčešćih, iako često zanemarenih uzroka kvara turbine je ono što stručnjaci nazivaju vruće gašenje automobila ili jednostavno vruće zaustavljanje. Ovo se posebno odnosi sportske automobile jakih performansi.

Već znamo da se tokom punog rada glavni otvor turbine vrti velikom brzinom, pritom stvarajući prekomernu toplotu. Iako adekvatno podmazivanje može pomoći da se ovaj višak toplote preusmeri od osetljivijih komponenti sistema, naglo isključivanje motora dok je turbina i dalje u maksimalnoj brzini zaustavlja okretanje glavne osovine. Nažalost, zbog zaustavljanja vratila, toplota se skuplja na jednom mesto što može dovesti do krivljenja glavnog vratila. Svaka promena osovinskog poravnjanja može dovesti do neravnoteže u sistemu. Vremenom ovo može oštetiti turbinu.

Velika temperatura automobila
Velika temperatura automobila

Iz tog razloga sportski automobili koji imaju turbine moraju nekoliko minuta da ostave auto u leru pre nego što ugase motor automobila. Ovo će omogućiti glavnoj osovini turbine da smanji brzinu okretanja i smanji toplotu koju stvara. To možete lako postići tako što vozite automobil sporijim, nežnijim tempom nego što je to uobičajeno u zadnjih 5 minuta vašeg putovanja. Do trenutka kada stignete na svoje odredište, turbina bi se već dovoljno ohladila sama tako da se vratilo prilikom hlađenja smanjilo i nema preklapanja sa drugim komponentama.

Slab dovod vazduha

Postoje neka vozila koja mogu imati začepljen sistem za usis vazduha. Ovaj jednostavan jednosmerni ventil za proveru funkcioniše tako što omogućava gasovima pod velikim pritiskom da izađu ili prođu kroz jako kompleksan sistem. Nažalost, ovaj sistem se lako može zapečiti tokom vremena što dovodi do povećanja u pritisku i smanjuje protok kroz sistem. Ovo takođe povećava pritisak u sistemu turbine, prepunjavajući ga uljem. Zauzvrat, višak ulja takođe prolazi kroz sistem za usis vazduha i izduvne gasove vozila što rezultira karakterističnim plavim dimom motora.

Problem se često vidi kada se u motor ugradi nova turbina. Zanimljivo je da su simptomi prisutni tek nakon ugradnje turbine, zbog čega vlasnici vozila misle da nešto nije u redu sa novoinstaliranom turbinom a su u stvari jednostavno zaboravili da zamene filter vazduha motora.

Pravilno funkcionisanje vaše turbine zavisi od mnoštva faktora. Razumevanje kako ovi faktori mogu uticati na performanse vaše turbine može vam pomoći da izbegnete skupe popravke motora, jer je turbina važna komponenta motora vašeg automobila.

Leave a Reply