Problem sa Masom na Automobilu, Kako je Popraviti?

Šta je Masa na Automobilu?

Masa je teška crna žica koja se povezuje sa negativnim priključkom akumulatora automobila na šasiju automobila. Neki drugi nazivi uključuju: negativni kabl baterije, uzemljeni kabel ili uzemljenje. Masa je temelj električnog sistema čitavog vozila.

Sva struja vašeg vozila prolazi kroz masu. Ako nešto ne valja sa masom na vozilu, imaćete svakojake vrste električnih problema. To ne bi bili samo mali problemi nego bi to uticalo na vašu sposobnost upravljanja vozilom.

Problemi sa Masom

Trepereća svetla

Ako vam je kabl uzemljenja / masa oštećena ili istrošena, doći će do povećanja otpora u strujnom kolu prilikom napajanja farova. Kao rezultat, verovatno ćete primetiti da farovi trepere ili su postala zatamnjena (opala im je snaga).

Ovo neće biti samo jednokratni incident sve dok ne popravite ove kablove. U nekim slučajevima, kablovi uzemljenja se mogu olabaviti što će se lako rešiti jednostavnim dotezanjem. U suprotnom, moraćete ih potpuno zameniti ako su oštećenoi ili istrošeni.

Nizak napon

Ako vam se još uvek čini da u vašem vozilu ima električne energije, ali vam se čini kao da ima manje snage od uobičajenog, možete testirati voltažu akumulatora. Digitalni multimetar može se koristiti da bi se izmerila voltaža koja dolazi dolazi sa terminala akumulatora.

Očitavanje od 12,6 volti bilo bi u granicama normale. Ali ako imate očitavanje ispod 11,5 volti, to je verovatno posledica problema sa masom. U tom trenutku trebali biste da počnete potragu za krivecem od kabla za uzemljenje.

Mrtav akumulator

Ako vam se čini da vam se akumulator ne puni, nemojte automatski pretpostaviti da je akumulator loš. Sistem napajanja akumulatora vašeg vozila se oslanja na uzemljenje ili masu automobila. Ako je žica loša, onda se akumulator neće puniti.

Naravno, drugi razlog za mrtav akumulator mogu biti problemi sa alternatorom ili kablom koji spaja alternatora sa akumulatorom. Ali ako su ovi delovi u dobrom stanju i još uvek imate prazan akumulator, onda su velike šanse da je neispravan ili labav kabl za uzemljenje /masa na automobilu.

Automobil ne može da se upali

Moglo bi biti desetak razloga zašto vaš automobil neće da se upali. Ali ako ste prethodno iskusili prva tri simptoma sa ove liste, sigurno je pretpostaviti da ćete uskoro imati problema sa pokretanjem svog vozila.

Kada su kablovi uzemljenja loši i pri tom pokušavate da pokrenete vozilo, verovatno ćete čuti puno zvukova kuckanja. Ovo dolazi iz solenoida startera dok se više puta otvara i zatvara. Uzrok toga je manjak napona zbog problema sa kablovima koji se povezuju sa negativnim terminalom vašeg akumulatora.

Vidljiva oštećenja kablova uzemljenja / mase

Najbolji način da potvrdite da su kablovi u lošem stanju je da ga sami vizuelno pregledate. Ako se kablovi uzemljenja čine oštećenim ili istrošenim, trebaće im zamena.

Ovo je posebno slučaj ako primetite i ostale ovde navedene simptome. Jedino što u ovom trenutku možete učiniti je da zamenite kablove novim.

Ako je automobil parkiran napolju, van garaže, uvek postoji jedan krivac na kog niste pomislili. To su glodari. Miševi, a ponekad čak i veverice vole sigurnost u unutrašnjosti haube i neće oklevati da tamo naprave gnezdo. Bilo bi dobro da razmislite o ulaganju u neku vrstu mišolovke.

Kako zameniti negativni kabl akumulatora / mase

Ako ste utvrdili da je kabl uzemljenja / masa stvarno loša, zamena kabla je rešenje. Srećom, neverovatno je lako ako pratite ove jednostavne korake:

  • Prepoznajte negativni kabel akumulatora (uzemljenja/mase). U većini slučajeva negativni kabl (ili poklopac terminala za akumulator) će biti crn, dok će pozitivni kabl (ili poklopac terminala akumulatora) biti crven. Pored toga, negativni terminal će imati znak minus (-), dok će pozitivni terminal imati plus (+).
  •   Isključite negativni kabl. Pomoću ključa (najčešće 8 mm) otpustite vijak koji drži negativni kabl na mestu. Nakon što je vijak otpušten, moraćete skinuti klemu sa terminala. Ako se vijak zapekne i ne može da se odvrne, poprskajte malo VD-40 i ostavite ga da stoji nekoliko minuta pre nego što pokušate ponovo.
  • Isključite pozitivni kabl (opciono). Budući da će drugi kraj negativnog kabla verovatno biti nedostupan u većini motora, akumulator automobila treba da se izvadi da bi mu se omogućio pristup. Da biste to učinili, takođe će biti potrebno ukloniti pozitivni kabl akumulatora. Proces je isti kao i za negativni.
  • Izvadite akumulator (opciono). Ako nosač drži akumulator na mestu, jednostavno ćete odvrnuti vijke (obično dva) koja ih drže tamo. Kada završite, pažljivo podignite akumulator i uklonite ga iz vozila
  • Uklonite loše kablove uzemljenja. Pratite negativni kabel akumulatora do mesta gde se spaja sa vozilom. Pomoću ključa otpustite vijak s kojim su prčvršćeni kablovi uzemljenja/masa i uklonite neispravne.
  • Ugradite nove kablove uzemljenja. Nakon što potvrdite da novi kablovi uzemljenja imaju iste konektore terminala kao i stari, pratite gore navedena uputstva obrnutim redosledom da biste povezali nove kablove i vratili sve kako je bilo.

Leave a Reply